Jesteś tutaj:   

Stanowiska

Stanowisko

Nr wew.

telefonu

adres e-mail

Wójt

Marek Buława

33 wojt.bulawa@zakrzewo.org.pl

Zastępca Wójta, Urząd Stanu Cywilnego

Dorota Murach

42

usc@zakrzewo.org.pl

Sekretarz gminy

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Aneta Buława-Żak

32

sekretarz@zakrzewo.org.pl

iodo@zakrzewo.org.pl

Skarbnik gminy

Damian Czajka

34

skarbnik@zakrzewo.org.pl

damian.czajka@zakrzewo.org.pl

Księgowość

Anna Kaper

35 ksiegowosc@zakrzewo.org.pl

Wymiar podatków i opłat

Brygida Rostankowska

36 brygida.rostankowska@zakrzewo.org.pl

Kasa

Aleksandra Małolepsza

38 kasa@zakrzewo.org.pl

Księgowość, egzekucja należności

Sylwia Połońska

37 windykacja@zakrzewo.org.pl

Obsługa Rady Gminy, fundusz sołecki

Marlena Ziółkowska

44 rada.gminy@zakrzewo.org.pl

Promocja Gminy, informatyka, sport i turystyka

Kamil Małolepszy

47

ug_zakrzewo@pro.onet.pl

gminazakrzewo@gmail.com

Obrót nieruchomościami

Magdalena Paciorek

48 nieruchomosci@zakrzewo.org.pl

Inwestycje, zamówienia publiczne

Sławomir Pająk

43 inwestycje@zakrzewo.org.pl

Kadry, płace

Joanna Cieślik

45 kadry@zakrzewo.org.pl

Gospodarka komunalna

Krystyna Thomas

40 gkm@zakrzewo.org.pl

Obronność, zarządzanie kryzysowe, działalność gospodarcza

Tadeusz Dywel

w zastępstwie: Elżbieta Betańska 

46

 

zarzadzanie.kryzysowe@zakrzewo.org.pl

 

Planowanie przestrzenne, warunki zabudowy

Marta Kilichowska

49 marta.kilichowska@zakrzewo.org.pl

Pozyskiwanie funduszy, organizacje pozarządowe

Joanna Szreder

55 joanna.szreder@zakrzewo.org.pl

Sekretariat - centrala

Teresa Buława

29 sekretariat@zakrzewo.org.pl