Jesteś tutaj:   

Szkody w rolnictwie

Szkody w rolnictwie

Urząd Gminy w Zakrzewie informuje, że w związku z wystąpieniem w dniu 10.06.2019 r. na  terenie Gminy Zakrzewo gradobicia można składać wnioski o oszacowanie strat.  Rolnicy, których uprawy zostały dotknięte tym niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy Zakrzewo, ul. Kujańska 5, pokój nr 13, do dnia 21 czerwca 2019 r. Wnioski należy składać na drukach dostępnych na stronie http://bip.zakrzewo.org.pl/ w zakładce Rolnictwo- Szkody w rolnictwie.


Zakrzewo, dnia 4 lipca 2019 r.

Ogłoszenie

Dotyczy: zgłaszania powstałych szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym - susza.

Urząd Gminy w Zakrzewie informuje o możliwości składania przez rolników wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych m.in. przez suszę.  Druk wniosku o oszacowanie dostępny jest na stronie BIP w zakładce „ROLNICTWO" oraz do pobrania w pokoju nr 13 w Urzędzie Gminy Zakrzewo. Wniosek o oszacowanie szkód należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Zakrzewo w terminie uwzględniającym konieczność dokonania przez Komisję lustracji na miejscu do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji. We wniosku należy określić dzień powstania szkody innej niż susza, a w przypadku suszy datą szkody będzie dzień złożenia wniosku. Wniosek zawiera dane o całości produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym tj. zarówno w produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej, niezależnie od tego czy szkody wystąpiły wyłącznie w uprawach, czy wyłącznie w produkcji zwierzęcej. Wnioskujący wykazują powierzchnię i rodzaj uprawy zgodne ze złożoną do ARiMR deklaracją we wniosku o przyznanie płatności na rok 2019.

Pobierz wniosek:

Format MS Word - doc 

Format PDF - pdf