Jesteś tutaj:   

---ROLNICTWO

Wybory do izb rolniczych

Zakrzewo, dnia 13 czerwca 2019 r.

Wybory do izb rolniczych

Urząd Gminy w Zakrzewie informuje, że począwszy od dnia 17 czerwca 2019 r. zostanie udostępniony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej. Spis będzie dostępny w Urzędzie Gminy Zakrzewo, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu.

WÓJT GMINY

( - ) Marek Buława

Lista wiadomości
Informacja o możliwości złożenia wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy w 2019 roku