Jesteś tutaj:   

Skład Rady

Skład Rady Gminy Zakrzewo w kadencji 2018-2023

 

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

 Adres e-mail

1.

Doroszuk Krzysztof

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

radny.doroszuk@gmail.com

2.

Greczyło Czesław

Wiceprzewodniczący Rady Gminy,

członek Komisji Budżetowo-Finansowej i Rozwoju Gospodarczego

 radny.greczylo@gmail.com

3.

Orzechowska Ewelina

 

Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Finansowej i Rozwoju Gospodarczego,

członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

radna.orzechowska@gmail.com

4.

Byra Kamilla

 

członek Komisji Budżetowo-Finansowej i Rozwoju Gospodarczego

 

 radna.byra@gmail.com

5.

Sieg Damian

 

członek Komisji Budżetowo-Finansowej i Rozwoju Gospodarczego

 

 radny.sieg@gmail.com

6.

Czarnotta Adam

 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy,

członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

 radny.a.czarnotta@gmail.com

7.

Kaczmarek Grzegorz

 

członek Komisji Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy

 

 radny.kaczmarek@gmail.com

8.

Banach Wojciech

 

członek Komisji Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy

 

 radny.banach@gmail.com

9.

Kowalczyk Dorota

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych,

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

 radna.kowalczyk@gmail.com

10.

Barabasz Renata

 

członek Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych

 

 radna.barabasz@gmail.com

11.

Kierzek  Paulina

 

członek Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych

 

 radna.kierzek@gmail.com

12.

 Drobkiewicz Marek

 

 członek Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych

 

 radny.drobkiewicz@gmail.com

13.

Pasisz Stanisław

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

 radny.pasisz@gmail.com

14.

Cieślik  Justyna

 

członek Komisji Rewizyjnej

 

 radna.cieslik@gmail.com

 15.

Pikulik Barbara

 

członek Komisji Rewizyjnej 

 

 radna.pikulik@gmail.com