Lokalizacje inwestycji celu publicznego

- Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 19 października 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

- Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 września 2020 r. o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

- Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 03 września 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 02 kwietnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 07 lutego 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 04 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 

- Zawiadomienie Wójta Gminy Złotów o wsczęciu postępowania administracyjnego

- Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 13 marca 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

- Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 26 lutego 2019 r. o wydaniu postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 

- Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 stycznia 2019 r. o wszęciu postpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

- Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 kwietnia 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 kwietnia 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 marca 2018 r. o wydaniu postanowienia uzgadniąjącego 

- Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 marca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego  

- Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 marca 2018 r. o wydaniu postanowienia uzgadniającego 

- Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 marca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

- Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 09 stycznia 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji

- Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 02 grudnia 2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji

- Zawiadomienie o zmianie decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

- Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 maja 2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji

- Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 maja 2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji

- Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 16 maja 2016r.

- Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 13 maja 2016r.

- Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 19 kwietnia 2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji

- Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 19 kwietnia 2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji

- Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 07 kwietnia 2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji

- Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 07 kwietnia 2016r.- projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

- Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 16 marca 2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego .

- Obwieszczenie Wojewody Wielkoposkiego z dnia 22 października 2015r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

- Obwieszczenie Wojewody Wielkoposkiego z dnia 12 czerwca 2015r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03 kwietnia 2015r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.