Jesteś tutaj:   

---- Organizacje pozarządowe

Informacje

ROK 2020

Informacja o wynikach konsultacji społecznych ( word , pdf )

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych 

Zgodnie z  Zarządzeniem nr 56.2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 października 2020 r., informujemy o planowanych konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”, które odbędą się w dniach od  20 października 2020 r. do 2 listopada 2020 r.

Zarządzenie Wójta ( przejdź )

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019 ( pobierz )


ROK 2019

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018 ( pobierz )


ROK 2018

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych - Program współpracy z organizcjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok (przejdź )

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 ( pobierz )

ROK 2017

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych- Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok (przejdź)


Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.(pobierz)

 

 

 

Lista wiadomości