Jesteś tutaj:   

---- Organizacje pozarządowe

Wykaz organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Zakrzewo:

1. Stowarzyszenie dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada"
Prezes- Marek Drobkiewicz

2. Stowarzyszenie "Strefa Kultury"
Prezes- Jan Wojciechowski

3. Stowarzyszenie Chór "Tęcza"
Prezes- Krzysztof Gniot

4. Stowarzyszenie "Nad Głomią"
Prezes- Aldona Ziach

5. LZS "Jedność" Zakrzewo
Prezes- Eugeniusz Barabasz

6. LZS "Naprzód" Stara Wiśniewka
Prezes- Władysław Suchy

7. Stowarzyszenie  "Królewska Wieś"
Prezes- Krzysztof Czarnotta

8. UKS "Gimzak"
Prezes- Dominik Kaper

9. OSP Zakrzewo
Prezes- Michał Falba

10. OSP Kujan
Prezes- Stanisław Godlewski

11. OSP Ługi
Prezes- Michał Ziółkowski

12. OSP Głomsk
Prezes- Szymon Tomke

13. OSP Wersk
Prezes- Edmund Kabattek

14.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Gminny w Zakrzewie : prezes- Elżbieta Czarnotta
Koło TPD w Czernicach: przewodnicząca- Elżbieta Czarnotta

15. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Prezes- Stanisław Justyna

16. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Wspólny Cel"
Prezes- Lilianna Pewniak

17. Ogłonopolskie Stowarzyszenie "Arka Noego"
Prezes- Artur Amenda

18. Koło Gospodyń Wiejskich w Ługach
Przewodnicząca - Bernadeta Galla

19. Koło Gospodyń Wiejskich w Głomsku
Przewodnicząca - Zofia Senska

Lista wiadomości