Pozwolenia wodno-prawne

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego ( pobierz )

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ( pobierz )

Decyzja dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dn. 30 października 2019 r. ( pobierz )

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ( pobierz )

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ( pobierz )