Kąpielisko nad jeziorem Borówno w Kujankach

Komunikat nr 36 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie jakości wody w kąpielisku nad jeziorem Borówno w Kujankach ( zobacz )

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku nr 52/2019 ( zobacz )

Uchwała Nr IX.77.2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad korzystania z kąpieliska nad jeziorem Borówno w Kujankach ( zobacz )

Sprawozdanie z badań z dnia 27 czerwca 2019 r. próbki wody pobranej do analizy z kąpieliska nad jeziorem Borówno w Kujankach ( zobacz )

Sprawozdanie z badań wody z kąpieliska nad jeziorem Borówno w Kujankach Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Człuchowie ( zobacz )

Komunikat nr 17 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie jakości wody w kąpielisku nad jeziorem Borówno w Kujankach ( zobacz )

Profil wody - jezioro Borówno w Kujankach ( zobacz )

Seriws kąpieliskowy - bieżące informacje ( zobacz )

Uchwała NR VI.44.2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zakrzewo w roku 2019 ( zobacz )