Jesteś tutaj:   

---- Ochrona Środowiska

Pozwolenia wodno-prawne

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego ( pobierz )

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ( pobierz )

Decyzja dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dn. 30 października 2019 r. ( pobierz )

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ( pobierz )

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ( pobierz )

Lista wiadomości
Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu nw. projektów ochrony powietrza
dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zakrzewo w roku 2019.
o zamiarze przystąpienia do sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000