Jesteś tutaj:   

---- Ochrona Środowiska

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 
 
 
BUDOWNICTWO
 
 
 
 
 
 
ODPADY
 
 
 
 
ZIELEŃ
 
 
 
 
OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Lista wiadomości
Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu nw. projektów ochrony powietrza
dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zakrzewo w roku 2019.
o zamiarze przystąpienia do sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000