Jesteś tutaj:   

---- Ochrona Środowiska

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Zakrzewo na lata 2016 - 2026

 

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Zakrzewo na lata 2016 - 2026 (pobierz)
Lista wiadomości
Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu nw. projektów ochrony powietrza
dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zakrzewo w roku 2019.
o zamiarze przystąpienia do sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000