Jesteś tutaj:   

---- Ochrona Środowiska

Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzewo

Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzewo
 
dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zakrzewo w roku 2019.
 

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 z późn. zm.) Wójt Gminy Zakrzewo, podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zakrzewo w roku 2019. Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zakrzewo w roku 2019, należy zgłaszać pisemnie na adres: Urząd Gminy Zakrzewo, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo lub drogą elektroniczną na adres e-mail: u)j zakrzewo@pro.onet.pl do dnia 22 lutego 2019 roku. Projekt uchwały został podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zakrzewo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zakrzewo.

Wójt

( - ) mgr Marek Buława

Załącznik 1 - projekt uchwały ( pobierz )

Załącznik 2 - załącznik do uchwały ( pobierz )

Lista wiadomości
Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu nw. projektów ochrony powietrza
dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zakrzewo w roku 2019.
o zamiarze przystąpienia do sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000