Jesteś tutaj:   

---- Ochrona Środowiska

Azbest- informacja


Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zakrzewo 

Informacja dotycząca opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zakrzewo.

Zarząd Powiatu Złotowskiego ogłasza nabór wniosków

Lista wiadomości
Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu nw. projektów ochrony powietrza
dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zakrzewo w roku 2019.
o zamiarze przystąpienia do sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000