Jesteś tutaj:   

---- Ochrona Środowiska

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

ROK 2021

Obwieszczenie – zawiadomienie Wójta Gminy Zakrzewo o wszczęciu podstępowania administracyjnego ( pobierz )

Obwieszczenie – zawiadomienie Wójta Gminy Zakrzewo stron postępowania ( pobierz )

Obwieszczenie – zawiadomienie Wójta Gminy Zakrzewo przed wydaniem decyzji  ( pobierz )

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ( pobierz )

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Zakrzewo o wszęciu postępowania administracyjnego ( pobierz )

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Zakrzewo o wydaniu postanowienia ( pobierz )

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Zakrzewo o wydaniu opini ( pobierz )

ROK 2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ( pobierz )

ROK 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ( pobierz )

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ( pobierz )

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (pobierz)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ( pobierz )

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ( pobierz )

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ( pobierz )

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko ( pobierz )

Zawiadomienie o wszęciu postępowania administracyjnego ( pobierz )

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarnunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ( pobierz )

ROK 2018

Zawiadomienie o wszęciu postępowania administracyjnego ( pobierz )

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ( pobierz )

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ( pobierz )

Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ( pobierz )

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko ( pobierz

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (pobierz )

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (pobierz)  

 

ROK 2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (pobierz

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (pobierz

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (pobierz)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (pobierz)

Decyzja nr IPZ.6220.3.2017 z dnia 20 października 2017r. (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (pobierz )

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (pobierz )     

Informacja o podtrzymaniu decyzji Wójta Gminy Zakrzewo (SKO.4150.709.20.2017.OŚ) (pobierz )

Obwieszczenie o podtrzymaniu decyzji Wójta Gminy Zakrzewo (SKO.4150.709.20.2017.OŚ) (pobierz)

Informacja o podtrzymaniu decyzji Wójta Gminy Zakrzewo (SKO.4150.708.19.2017.OŚ) (pobierz)

Obwieszczenie o podtrzymaniu decyzji Wójta Gminy Zakrzewo (SKO.4150.708.19.2017.OŚ) (pobierz)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (pobierz)

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (pobierz)

 

ROK 2016

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (pobierz )

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (pobierz

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (pobierz

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (pobierz

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (pobierz )

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (pobierz)

Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 01 kwietnia 2016r. (pobierz)

Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 marca 2016r. (pobierz)

Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 22 lutego 2016r. (pobierz)


 

ROK 2015

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile- SKO.4151.718.20.2015.IŚ 

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile- SKO.4151.717.19.2015.IŚ  

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile- SKO.4151.488.18.2015.IŚ

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile- SKO.4151.718.20.2015.IŚ 

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile- SKO.4151.717.19.2015.IŚ 

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile- SKO.4151.488.18.2015.IŚ 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, z dn. 29 lipca 2015 r. 

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile- SKO.4151.471.17.2015 

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile- SKO.4151.469.15.2015  

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile- SKO.4151.468.14.2015  

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zamiennej do pozwolenia na budowę dotyczącego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile- IPZ.6220.8.2014 

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile- IPZ.6220.7.2014 

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile- IPZ.6220.6.2014

Obwieszczenie- IPZ.6220.8.2014

Obwieszczenie- IPZ.6220.7.2014

Obwieszczenie- IPZ.6220.6.2014

Decyzja nr IPZ.6220.8.2014

Decyzja nr IPZ.6220.7.2014 

Decyzja nr IPZ.6220.6.2014

Zawiadomienie nr IPZ.6220.8.2014 przed wydaniem decyzji 

Zawiadomienie nr IPZ.6220.7.2014 przed wydaniem decyzji 

Zawiadomienie nr IPZ.6220.6.2014 przed wydaniem decyzji

Postanowienie nr IPZ.6220.7.2014 z dnia 15 stycznia 2015r.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zamiennej do pozwolenia na budowę dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Postanowienie nr IPZ.6220.8.2014 z dnia 7 stycznia 2015r. 

Postanowienie nr IPZ.6220.7.2014 z dnia 7 stycznia 2015r.  

Postanowienie nr IPZ.6220.6.2014 z dnia 7 stycznia 2015r.

 


ROK 2014

Zawiadomienie o dopuszczeniu do postępowania administracyjnego organizacji ekologicznej

 

Zawiadomienie o dopuszczeniu do postępowania administracyjnego organizacji ekologicznej

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zawiadomienie o dopuszczeniu do postępowania administracyjnego organizacji ekologicznej

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 października 2014r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 3 października 2014r

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko- Głomsk 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko- Nowa Wiśniewka 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko- Ługi

Obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2014r.

Obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2014r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Postanowienie z dnia 07-07-2014r.

Zawiadomienie z dnia 18-06-2014r.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

Obwieszczenie z dnia 19 maja 2014r

Decyzja dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej w obrębie miejscowości Głomsk.

Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile o wydanej decyzji administracyjnej.

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-IV.4240.23.2014.ZP.2)

obwieszczenie z dnia 24 marca 2014 r.

postanowienie z dnia 19 marca 2014 r.

zawiadomienie z dnia 19 marca 2014 r.

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (WOO-II.4240.75.2014.MW.2)

Obwieszczenie z dnia 04 marca 2014r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 3 marca 2014r

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego z dnia 3 marca 2014r.

 


 

 

ROK 2013

Obwieszczenie z dnia 16 grudnia 2013r.

Obwieszczenie z dnia 14 listopada 2013r.

Obwieszczenie z dnia 25 października 2013r.  

Obwieszczenie z dnia 24 października 2013r. 

Obwieszczenie z dnia 10 października 2013r. 

Obwieszczenie z dnia 7 października 2013r.   

Obwieszczenie z dnia 7 października 2013r.

Obwieszczenie z dnia 23 sierpnia 2013r.

Obwieszczenie z dnia 29 lipca 2013r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Lista wiadomości
Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu nw. projektów ochrony powietrza
dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zakrzewo w roku 2019.
o zamiarze przystąpienia do sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000