Jesteś tutaj:   

---- Ochrona Środowiska

Gospodarka odpadami

Szanowny Mieszkańcu!


Gminy: Miasto Złotów, Okonek, Łobżenica, Lipka, Tarnówka, Zakrzewo oraz Złotów, worzące Związek Gmin Krajny, postanowiły o wspólnym wdrażaniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Główne powody podjęcia współpracy to przede wszystkim jednolicenie i usprawnienie zasad i sposobu funkcjonowania nowych rozwiązań oraz niższe koszty prowadzenia systemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku.

W najbliższym czasie Zarząd Związku Gmin Krajny, w którego skład wchodzą przedstawiciele zrzeszonych gmin, podejmie szereg uchwał związanych z nowym systemem gospodarowania odpadami w naszym regionie. Podjęte decyzje będą na bieżąco publikowane na stronach internetowych poszczególnych gmin.
W załączeniu ulotka oraz plakat, wydane przez Związek Gmin Krajny, informujące o zmianach w systemie gospodarki odpadami.


Podstawowe informacje dotyczące wdrażanego systemu odnajdą również Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska (www.naszesmieci.pl).

Lista wiadomości
Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu nw. projektów ochrony powietrza
dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zakrzewo w roku 2019.
o zamiarze przystąpienia do sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000