Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA

O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY W ZAKRZEWIE

 

stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych oraz ewidencji środków trwałych

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Brygida Rostankowska zam. Zakrzewo.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka wybrana do zatrudnienia na stanowisku ds. podatków i opłat lokalnych oraz ewidencji środków trwałych w wyniku przeprowadzonego testu i rozmowy kwalifikacyjnej została najwyżej oceniona przez komisję i uzyskała największą ilość punktów.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rekrutacyjnej

(-) Czesława Wilk