Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Zakrzewie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY W ZAKRZEWIE

stanowisko ds. organizacyjno-kancelaryjnych

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Paulina Gołka zam. Stara Wiśniewka.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka wybrana do zatrudnienia na stanowisku ds. organizacyjno-kancelaryjnych w wyniku przeprowadzonego testu i rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się podstawową wiedzą w zakresie ogólnym i specjalistycznym oferowanego stanowiska, została najwyżej oceniona przez komisję i uzyskała największą ilość punktów.

Przewodniczący
Komisji Rekrutacyjnej

 WÓJT

( - ) mgr Marek Buława

09.12.2020 r.