Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY W ZAKRZEWIE

stanowisko ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Marta Kilichowska zam. Złotów.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka wybrana do zatrudnienia na stanowisku ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się podstawową wiedzą w zakresie ogólnym i specjalistycznym oferowanego stanowiska, została najwyżej oceniona przez komisję i uzyskała największą ilość punktów.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

22.08.2019r. (-) Aneta Buława-Żak