Jesteś tutaj:   

Doręczanie dokumentów elektronicznych do UG Zakrzewo


Elektroniczna skrzynka podawcza znajduje się na platformie ePUAP:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza UG Zakrzewo
Umożliwia ona m.in.

- wnoszenie wniosków i podań (żądań, wyjaśnień, odwołań).
- Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
- Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
- Wydanie dowodu osobistego
- Wznowienie działalności gospodarczej
- Zawieszenie działalności gospodarczej itp.

Aby złożyć dokument w formie elektronicznej do urzędu niezbędne jest posiadanie konta na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne. Jeżeli chcesz założyć konto kliknij TUTAJ. Instrukcje użytkowania platformy ePUAP znajdują się dostępne są na platformie ePUAP.
 
WSZELKIE PODANIA, WNIOSKI ITP. PRZESŁANE NA INNE ADRESY POCZTY ELEKTRONICZNEJ NIŻ ADRES ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ BĘDĄ POZOSTAWIONE BEZ ROZPATRZENIA z wyjątkiem skarg i wniosków oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które mogą być składane także na adres e-mail: ug_zakrzewo@pro.onet.pl  (zaznaczamy jednak, iż po przesłaniu wniosku na ten adres nadawca nie otrzyma urzędowego poświadczenia odbioru).
 
Wszystkie dokumenty elektroniczne przesłane na ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ muszą zostać opatrzone (podpisane) ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes (wyjątki patrz niżej: wnioski, które nie muszą być podpisane) lub profilem zaufanym ePUAP (usługa będzie wkrótce dostępna poprzez platformę ePUAP) Do wniosków możliwe jest dołączenie załączników.
 
Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, RTF, ODT
XLS, ODS
CSV
TXT
GIF, TIF, BMP, JPG
PDF
ZIP
 
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 
UWAGA !!!: Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe (wirusy, robaki, konie trojańskie itp.) będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 
Wnioski, które nie muszą być podpisane:
 - wnioski o udostępnienie informacji publicznej
 
Po złożeniu wniosku drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP nadawca otrzyma stosowne potwierdzenie mówiące o tym, że wniosek wpłynął do urzędu.