JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ ? (Karty usług)

Działalność gospodarcza, sprzedaż alkoholu, sprawy meldunkowe, wybory

Urząd stanu cywilnego, dowody osobiste

Gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska

Udostępnianie informacji, finanse, turystyka

Katalog spraw - platforma E-PUAP

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej