Jesteś tutaj:   

2020 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za I kwartał 2020 r. ( przejdź )

Informacja z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za II kwartał 2020 r. ( przejdź )

Informacja z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za III kwartał 2020 r. ( przejdź )

Informacja z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za IV kwartał 2020 r. ( przejdź )

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za I półrocze 2020 roku ( przejdź )

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2020 r. ( przejdź )


Projekt budżetu na 2020 r. ( przejdź )

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 ( przejdź )

Opinie RIO w sprawie uchwały budżetowej, WPF oraz możliwości sfinansowania przez Gminę Zakrzewo deficytu budżetowego ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok ( przejdź )

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2020 - 2030 ( przejdź )

Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 ( przejdź )